top of page

Awrnsscoach  


" Ik ben niet wat mij overkomen is. Ik ben wie ik kies te worden"

- Carl Gustav Jung- ​​


Mijn naam is Esther Tophoven en ik ben een ervaringsdeskundige in het zoeken naar je innerlijke waarheid om die te voelen en te leven.  Om helemaal bij je wortels uit te komen en de reis naar binnen af te leggen. Om te ontwaken in je innerlijke kracht en wijsheid en alles te voelen wat daar te voelen valt.  Met de intentie om de wijsheid van je ziel te doen ontwaken. Eén groot proces van Bewustwording. Waarin je je leven leeft met alle lichte en fijne momenten maar waar ook de zware en donkere momenten bij horen. Waar het leven in een lichaam voor bedoelt is.  


Elke ziel wordt meestal een keer naar de bodem van het bestaan teruggeworpen, door het leven zelf. Waar het dan om gaat is welke keuze je maakt: ga je het leven aan door de processen in te gaan, die je aan te gaan hebt, of haak je voortijdig af omdat het leven te pijnlijk is?  Of dat je denkt: ik laat alles lekker bij het oude en verander niets want dat voelt tenminste veilig. Ik kan je niet zeggen wat je hebt te  doen want die keus kun je alleen voor je zelf maken. Wat ik wel weet, is dat we in dit tijdperk allemaal uitgedaagd worden om vanuit onze autonomie onze innerlijke waarheid te gaan voelen en te leven, hoe dan ook. 


Ik heb altijd een vorm van leraarschap in mij gehad om kennis over te brengen aan 'de wereld' om te laten zien hoe je over je problemen heen kan komen.  

Ik ben als een boodschapper, die aan iedereen die het nodig heeft, dat stukje informatie geeft, dat ze nodig hebben. Aan jong en oud. Op mijn eigen onconventionele manier.  

bottom of page